копирование на флешки

Проблема с Removable Devices [РЕШЕНО]

Здравствуйте!
Ноутбук PCG-71C12V Sony Vaio; OS kubuntu 12.04; kernel 3.2.0-30-generic-pae; kde 4.8.5